Những chị giúp việc dễ tính với anh chủ nhà
  • Server #1
  • Server #2
  • Bấm chọn SERVER 2 nếu bạn xem phim thấy chậm hoặc không xem được.
    Lúc đó tôi chỉ có một mình và không có gấu, thời gian đó tôi làm việc rất chăm chỉ, không có nhiều thời gian rảnh để yêu đương. Vì tôi là đàn ông, tôi cũng ở bẩn, tôi chỉ có một ngày trong tuần, tôi ngủ hoặc tôi phải đi (bàn, nhà, sự kiện ...). Khoảng 2-3 tháng, tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải dọn dẹp, vì vậy tôi đã tìm người để dọn dẹp đúng giờ. Sau đó, mỗi khi tôi bước vào sảnh tòa nhà hoặc thang máy hoặc nhìn thấy nhân viên dọn vệ sinh, tôi có ý nghĩ rằng họ sẽ dọn nhà và trả tiền cho họ.